Získejte více rezervací v restauracích pomocí
TripAdvisor a Tableo

Odhalte potenciál služby TripAdvisor

Get your restaurant listed on TripAdvisor
  • Každý rok se miliony místních obyvatel a cestovatelů obracejí na TripAdvisor, aby objevili svůj další oblíbený gastronomický zážitek.

  • Nenechte si ujít možnost oslovit toto rozsáhlé publikum, uveďte svou restauraci na TripAdvisoru a připojte se ke službě Tableo.

  • Díky bezproblémové integraci s aplikací Tableo získá vaše restaurace jedinečnou publicitu a zvýší počet rezervací.

Get your restaurant listed on TripAdvisor
Get bookings from TripAdvisor with Tableo

Bezproblémová integrace

Get bookings from TripAdvisor with Tableo
  • Posuňte svou nabídku o krok dál a přidejte tlačítko “Rezervovat” přímo na stránku své restaurace na TripAdvisoru.

  • Tato funkce umožňuje strávníkům snadno zajistit rezervaci stolu a vybrat si preferované datum, čas, jídelní preference a velikost party pouhými několika kliknutími.

  • Eliminujte potíže s rezervacemi prostřednictvím telefonních hovorů nebo zpráv na sociálních sítích.

Zpětná vazba a recenze zákazníků

Recenze vše na jednom místě s tripadvisor tableo
  • Tableo a TripAdvisor tvoří dynamickou platformu pro zpětnou vazbu a vylepšování.

  • TripAdvisor umožňuje strávníkům sdílet své zkušenosti a nabízí tak restauracím používajícím službu Tableo neocenitelné poznatky.

  • Pozitivní recenze na TripAdvisoru vám pomohou získat vyšší hodnocení. Negativní recenze vám umožní reagovat a zprostředkovat situaci.

Recenze vše na jednom místě s tripadvisor tableo
tableo online booking channels_CZ

Několik integrací s významnými firmami v oboru

tableo online booking channels_CZ

Dostaňte svou restauraci na TripAdvisor!

Chcete více rezervací? Spojte se s námi a dostaňte svou restauraci LIVE na TripAdvisor!

Prozkoumejte více!

Získejte více rezervací