Snížte no-shows a pozdní zrušení

Spolehněte se na své zákazníky

Reduce restaurant no-shows

Zrušení rezervací a NO-SHOWS mohou vést ke ztrátě příjmů, plýtvání jídlem a negativně ovlivnit celkový provoz restaurace.

Nastavte poplatek za pozdní zrušení rezervací a pravidla pro nepříchozí zákazníky, abyste ochránili své financie a ziskovost.

Vyhněte se spoléhání na spontánní zákazníky pro obsazení prázdných míst ve vaší restauraci a minimalizujte počet prázdných míst.

Reduce restaurant no-shows
Restaurant Booking Reminders

Updatujte své zákazníky

Restaurant Booking Reminders

Automaticky odesílejte hostům upomínky na rezervaci prostřednictvím SMS nebo e-mailu v 9:00 v den jejich rezervace.

Upozornění obsahuje veškeré potřebné informace o rezervaci, jako je čas, místo a odkaz na Google Mapy.

Hosté také mohou předem a snadno zrušit svou rezervaci, což vám poskytne dostatek času na uvolnění stolů pro další hosty, kteří si mohou toto místo zarezervovat.

Záloha na rezervaci v restauraci

Take restaurant deposits

Zajistěte účast hostů tím, že si vyžádáte deposit na rezervaci a sami si určíte jeho výši.

Nastavte pravidla pro přijímání depositu. Můžete si například vyžádat deposit pouze o víkendech, během rušných hodin nebo pro zajištění velkých skupin.

Platby lze také přizpůsobit speciálním nabídkám a událostem, jako je Valentýn nebo Silvestr, kdy můžete hosty požádat o platbu pro vstup předem.

Take restaurant deposits
Credit Card Details

Přijímání kreditních karet

Take Credit Card Details

Získejte údaje kreditní karty jako zálohu při rezervaci. Zamezte přístup hostům, kteří rezervují více restaurací a pak se nedostaví ani nezruší svou rezervaci.

Poskytněte finanční krytí svých rezervací v případě zrušení na poslední chvíli.

Nastavte různá pravidla a poplatky pro zrušení rezervací. Pro zrušení na poslední chvíli účtujte hostům vyšší poplatek.

Upozornění na hosty, kteří se nedostavili

Restaurant Blacklist

Tableo vás upozorní na návštěvníky, kteří se již dříve nedostavili.

Kdykoliv přijde nová rezervace, systém automaticky zkontroluje informace v databázi, a ukáže Vám historii hosta ve vaší restauraci. 

Pokud systém zjistí že se host dříve nedostavil na svou rezervaci, automaticky přidá upozornění k rezervaci.

Restaurant Blacklist

Snižte počet zrušených rezervací ve Vaší restauraci!

Začněte s Tableo

Zkušební verze zdarma. Žádné závazky. Bez kreditní karty.
Věnovaný účetní manažer vám bude pomáhat na cestě.